A-kasser – Sammenlign og få den billigste a-kasse i Danmark

Her kan du sammenligne og finde den billigste a-kasse i Danmark.

Xkonomi modtager kommission fra udbyderne.

Oversigten viser ikke nødvendigvis det fulde billede af markedet.

Hvad er en a-kasse?

A-kasse står for arbejdsløshedskasse og er sammenslutning af arbejdstagere der hermed forsikrer sig mod arbejdsløshed. Så hvis du er medlem skal du ved eventuel arbejdsløshed ikke nøjes med kontanthjælp så du ikke nødvendigvis er berettiget til at modtage.

A-kasser i Danmark

Vi har omkring 25 a-kasser i Danmark så der er flere forskellige at vælge imellem. Der er både a-kasser der er organiseret sammen med en fagforening og dem der organiseret uden. Der er dem der er en del af den central hovedorganisation og dem der står alene og bliver kaldt de frie.

For at kunne være a-kasse i Danmark er der en række af krav der skal opfyldes men dem kigger vi ikke nærmere på her.

Regler

For at kunne få dagpenge skal du som minimum opfylde følgende krav:

    • Have været medlem af en a-kasse i minimum et år
    • Være aktiv jobsøgende
    • Stå til rådighed for arbejdsmarkedet
    • Have arbejdet mindst 1.924 timer i de sidste tre år som fuldtidsforsikret, og 1.258 timer som deltidsforsikret. Timereglerne gælder ikke hvis du lige har afsluttet dit studie.

Som udgangspunkt kan du få dagpenge i to år indenfor en periode på tre år. Der findes visse undtagelser til denne regel, men normalt mister du retten til at modtage dagpenge efter to år.

Hvis du ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse og mister dit arbejde, kan du nemlig kun få kontanthjælp. Kontanthjælp er væsentlig lavere end dagpenge, og der er en række krav der skal opfyldes for at kunne modtage kontanthjælp. For eksempel må du ikke have værdier for over 10.000 kroner.

Kontanthjælpen for personer der er fyldt 30 år og ikke forsørger børn er på 11.944 kroner per måned.

Billigste a-kasse

De månedlige kontingenter svinger ikke voldsomt meget, men der er dog en vis forskel. Priserne ligger omkring 500 kroner per måned som både dækkes en smule af udbetalingen af dagpenge og administrationsomkostninger for a-kasserne. Men den billigste i Danmark er Din Sundhedsfaglige til 451 kroner om måneden. Akademikernes a-kasse er ikke så langt fra til 467 kroner per måned.

Som studerende er det næsten gratis at være medlem af en a-kasse.

Sammenlign a-kasser

Foruden pris adskiller a-kasse sig også ved hvilke fordele og kurser du tilbyder deres medlemmer. Det er kan være fordelagtige priser på forsikring, rabataftaler og kurser indenfor udarbejdelse af CV og generel karriererådgivning.

Afhængig af dit job kan der visse a-kasser der er mere oplagte at være medlem af end andre. Er du for eksempel selvstændig kan der være rigtig god mening i at vælge en arbejdsløshedskasse der er specialiseret i selvstændige.

På samme måde er der mange a-kasser der har fokus på specifikke fagområder og det kan derfor være meningsfuldt at vælge en der på den led passer til dig.

Hvor meget kan jeg få i dagpenge?

Beløbet du kan modtage i dagpenge er det samme uanset hvilken a-kasse du er medlem af. Beløbene bliver fastsat af staten og for størstedelen finansieret af AM-bidraget. Der findes forskellige dagpengesatser blandt andet baseret på alder og om hvorvidt du er fuldtid eller halvtid forsikret.

Hvis den almindelige dagpengesats er for lav til dit behov har du mulighed for at supplere ved at tegne en lønsikring.

A-kasse