Folkepension 2020 – Komplet guide til satser og grundbeløb

Home Folkepension 2020 – Komplet guide til satser og grundbeløb

Hvad er folkepension?

Folkepension blev indført i 1958 og består af et grundbeløb og et tillæg. Tillægget afhænger af din civilstatus og frafalder helt hvis din generelle indkomst er for høj, mens grundbeløbet kan nedsættes eller bortfalde hvis din arbejdsindkomst er for høj. Er du ikke tilknyttet arbejdsmarkedet er du berettiget til hele grundbeløbet uanset formue og indtægt i øvrigt.

Inkluderet i indkomster er også udbetalinger fra private pensioner og ATP.

Hvor meget får man i folkepension for 2020

Satserne for folkepension for 2020 per måned kan ses i nedenstående tabel.

Folkepension

Satserne er per person og før skat. Du skal ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af pensionen, men almindelig indkomstskat. Og det skal du også af en eventuel ældrecheck.

Hvor meget må man tjene ved siden?

Som nævnt kan grundbeløbet blive nedsat eller frafalde helt hvis du tjener for meget ved personligt arbejde. Hvis du tjener over 336.900 kroner i 2020 bliver dit grundbeløb sat ned. Hvis du tjener over 587.300 kroner i 2020 er du ikke berettiget til folkepensionens grundbeløb.

Du må altså gerne arbejde mens du modtager folkepensionen. Men en udsættelse af folkepension anbefales helt generelt hvis du tjener mere end 400.000 kroner om året ved personligt arbejde.

Hvis du er folkepensionist har du et bundfradrag på 122.004 kroner om året, hvilket betyder at de første 122.004 kroner du tjener ikke påvirker dit pensionstillæg.

Regler for folkepension

For at kunne modtage folkepension skal du være fyldt mellem 65 og 68 år. Den præcise alder afhænger af hvornår du er født. Derudover skal du som udgangspunkt opfylde følgende tre krav

  1. Være dansk statsborger
  2. Have fast bopæl i Danmark
  3. Have haft fast bopæl i Danmark i mindst tre år fra du fyldte 15 år til du nåede folkepensionsalderen

Hvis du ikke har boet i Danmark i mindst 40 år siden du fyldte 15 år får du en lavere pension, kaldet brøkpension. Brøkpensionen bliver udregnet på basis af hvor længe du har boet i Danmark siden du fyldte 15 år.

Ansøg om folkepension

Du skal ansøge da udbetalingen af folkepension ikke sket automatisk. Du kan sagtens være berettiget til andre sociale ydelser samtidig med at du også modtager folkepensionen. Herunder blandt andet ældrecheck, boligstøtte, varme check med mere.

Modregning i folkepension

Hvis du får udbetalt penge fra en privat pensionsopsparing som en livrente eller en ratepension bliver du modregnet i din folkepension. Men du bliver ikke modregnet hvis du har en alderspension.

Hvad er folkepension?

Folkepension blev indført i 1958 og består af et grundbeløb og et tillæg. Tillægget afhænger af din civilstatus og frafalder helt hvis din generelle indkomst er for høj, mens grundbeløbet kan nedsættes eller bortfalde hvis din arbejdsindkomst er for høj. Er du ikke tilknyttet arbejdsmarkedet er du berettiget til hele grundbeløbet uanset formue og indtægt i øvrigt.

Inkluderet i indkomster er også udbetalinger fra private pensioner og ATP.

Hvor meget får man i folkepension for 2020

Satserne for folkepension for 2020 per måned kan ses i nedenstående tabel.

Folkepension

Satserne er per person og før skat. Du skal ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af pensionen, men almindelig indkomstskat. Og det skal du også af en eventuel ældrecheck.

Hvor meget må man tjene ved siden?

Som nævnt kan grundbeløbet blive nedsat eller frafalde helt hvis du tjener for meget ved personligt arbejde. Hvis du tjener over 336.900 kroner i 2020 bliver dit grundbeløb sat ned. Hvis du tjener over 587.300 kroner i 2020 er du ikke berettiget til folkepensionens grundbeløb.

Du må altså gerne arbejde mens du modtager folkepensionen. Men en udsættelse af folkepension anbefales helt generelt hvis du tjener mere end 400.000 kroner om året ved personligt arbejde.

Hvis du er folkepensionist har du et bundfradrag på 122.004 kroner om året, hvilket betyder at de første 122.004 kroner du tjener ikke påvirker dit pensionstillæg.

Regler for folkepension

For at kunne modtage folkepension skal du være fyldt mellem 65 og 68 år. Den præcise alder afhænger af hvornår du er født. Derudover skal du som udgangspunkt opfylde følgende tre krav

  1. Være dansk statsborger
  2. Have fast bopæl i Danmark
  3. Have haft fast bopæl i Danmark i mindst tre år fra du fyldte 15 år til du nåede folkepensionsalderen

Hvis du ikke har boet i Danmark i mindst 40 år siden du fyldte 15 år får du en lavere pension, kaldet brøkpension. Brøkpensionen bliver udregnet på basis af hvor længe du har boet i Danmark siden du fyldte 15 år.

Ansøg om folkepension

Du skal ansøge da udbetalingen af folkepension ikke sket automatisk. Du kan sagtens være berettiget til andre sociale ydelser samtidig med at du også modtager folkepensionen. Herunder blandt andet ældrecheck, boligstøtte, varme check med mere.

Modregning i folkepension

Hvis du får udbetalt penge fra en privat pensionsopsparing som en livrente eller en ratepension bliver du modregnet i din folkepension. Men du bliver ikke modregnet hvis du har en alderspension.