Alderspension 2020 – Komplet guide til din aldersopsparing

Home Alderspension 2020 – Komplet guide til din aldersopsparing

Hvad er alderspension?

Alderspension (også kaldet aldersopsparing) blev indført som alternativ til kapitalpension, men har endnu ikke nået samme succes som kapitalpensionen. Det er ellers en pensionsform der har mange attraktive vilkår.

Alderspension regler

Vilkårene for at kunne betale indskud på alderspension er blevet ændret fra 2017 til 2018. I 2017 kunne du betale op til 29.600 kroner per år på din alderspension.

For 2018, 2019 og 2020 er reglerne igen blevet ændret så beløbet du må indbetale afhænger af din alder. Hvis der er mere end fem år til du når folkepensionsalderen må du indbetale op til 5.300 kroner per år.

Er der mindre end fem år til du når denne alder må du indbetale op til 50.200 kroner årligt.

Indbetaler du mere end det tilladte skal du betale en strafafgift til staten på 20 % af det beløb du har indbetalt for meget.

Udbetaling af alderspension

Det er op til dig om du ønsker alle pengene udbetalt på en gang ved pensionering, eller at have dem udbetalt i mindre rater i op til 15 år efter pensionsalderen. Valgmulighederne giver en masse fleksibilitet for dig og kan afstemmes dit likviditetsbehov.

Udbetaling af alderspension før tid

Hvis du vælger at få din aldersopsparing udbetalt før tid skal du betale en afgift på 20% af pensionen til staten.

Skatter og fradrag på en aldersopsparing

Du får ikke fradrag for dine indbetalinger, hvilket medfører at du skal ikke bliver beskattet af udbetalingerne. Beløbet du må indbetale i 2020 afhænger som allerede nævnt af hvor mange år du er fra folkepensionsalderen. Hvis du er under fem år herfra, må du indbetale op til 50.200 kroner om året. Er du mere end fem år fra at nå folkepensionsalderen, må du kun indbetale op til 5.300 kroner per år.

Selvom du ikke får fradrag for dine indbetalinger og ikke skal betale skat af udbetalingerne skal du betale en PAL-skat på 15,3% årligt af dit afkast af din pension.

Hvad er PAL?

PAL står for pensionsafkastbeskatningsloven og er den årlige løbende beskatning du skal betale af afkastet på din pension.

Konvertering af kapitalpension til alderspension

Hvis du vælger at konvertere din kapitalpension til en alderspension skal du betale en afgift på 40% til staten.

Anbefalinger

 Ratepension:Livrente:Alderspension:
Løn:Helst mindst 375.238 (2020) for at få højest muligt beskæftigelsesfradragMinimum 375.238 (2020) for at få højest muligt beskæftigelsesfradragTil og med topskattegrænsen
FamilieRater fortsætter til dine begunstigede hvis du dør inden alle rater er udbetaltForsikring kan tilkøbes for at sikre efterladte 
Folkepension:ModregningModregningIngen modregning
Konklusion:God løsning for dig som ønsker at betale mere ind til pension end du må på din aldersopsparingGodt supplement hvis du ønsker at indbetale mere end hvad der kan fratrækkes på en ratepension (57.200 i 2020)God løsning hvis du ikke betaler topskat

Der er ikke modregning i folkepensionen som der er ved ratepensioner og livrenter. Har du har en alderspension og en ratepension, kan du minimere din modregning ved at få udbetalt din alderspension i rater og ikke som en enkelt sum.